กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประจำปี 2565
qrcode_57169474_509fd0fed947fc33fd6c96a3ddf46aad.png

รายงานผลการปฏิบัติงานงาน 2565 p.1.pdf (1.27 MB)

รายงานผลการปฏิบัติงานงาน 2565 p.2.pdf (1.16 MB)

รายงานผลการปฏิบัติงานงาน 2565 p.3.pdf (1.5 MB)

https://t.me/pump_upp

กลับไปยังรายบอร์ด