กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สถิติจำนวนผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถิติจำนวนผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ห้วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566

ข้อมูลสถิติการให้บริการ.pdf (64.15 KB)

https://t.me/pump_upp

กลับไปยังรายบอร์ด