กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สัญญาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางพระ

สัญญาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 50 เมตรด โดยการจัดทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,220 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งรั้วเหล็กสูง 1.50 เมตร ยาว 57 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปรับปรุงภูมิทัศน์.pdf (1.72 MB)

https://t.me/pump_upp

กลับไปยังรายบอร์ด