กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ส่งมอบงานเตาเผาขยะติดเชื้อ ชนิดไร้ควัน ขนาด 300 กิโลกรัม/ครั้ง พร้อมติดตั้ง

ส่งมอบงานเตาเผาขยะติดเชื้อ ชนิดไร้ควัน ขนาด 300 กิโลกรัม/ครั้ง พร้อมติดตั้ง (รายละเอียดตามข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เตาเผาขยะ.pdf (757.66 KB)

https://t.me/pump_upp

กลับไปยังรายบอร์ด