กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
วันพุธที่  1 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สามัญ สมัย 1 ครั้ง 1 2566.pdf (1.49 MB)
https://t.me/pump_upp

กลับไปยังรายบอร์ด