กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมบริเวณอ่างเก็บน้ำเขาระกำฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมบริเวณอ่างเก็บน้ำเขาระกำตอนล่าง (สระสีเสียด) ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิก ประกวดราคาจ้าง.pdf (208.62 KB)

https://t.me/pump_upp

กลับไปยังรายบอร์ด