กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งผลการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมกับ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด และประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.

แประชุมประชาคมท้องถิ่น.pdf (1.63 MB)

https://t.me/pump_upp

กลับไปยังรายบอร์ด