กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ขอส่งมอบงานงวดที่ 1,2 และงวดสุดท้ายโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ขอส่งมอบงานงวดที่ 1,2 และงวดสุดท้ายโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 3271 ถึงถนน ร.พ.ช. หมายเลข 3009 (ทั้งสัญญา)

ขอส่งมอบงาน 3 งวด.pdf (183.91 KB)

https://t.me/pump_upp

กลับไปยังรายบอร์ด