กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2566

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการประเมิน.pdf (1.21 MB)

https://t.me/pump_upp

กลับไปยังรายบอร์ด