กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ราคากลางก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดตราด

ราคากลางก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดตราด โดยการปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์มีหลังคาพร้อมห้องภายใต้อัฒจันทร์ สนามกีฬาจังหวัดตราด (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง ปรับปรง 930000.pdf (607.81 KB)

https://t.me/pump_upp

กลับไปยังรายบอร์ด