กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต (จังหวัดตราด)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดตราด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
สรุปผลการดำเนินงาน.pdf (1.72 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด