กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

จักสานคลุ้งบ้านคลองโอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ประวัติความเป็นมา
กลุ่มอาชีพสตรีผลิตภัณฑ์จักสานคลุ้มบ้านคลองโอน หมู่ที่ ๔ ตำบลนนทรี อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๐ โดยเริ่มแรก มีสมาชิก ๒๔ คน เงินหุ้น ๒,๘๘๐ บาท และเงินสบทบในการส่งเสริมอาชีพของหมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากอำเภอบ่อไร่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และมีต้นคลุ้มอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติบริเวณแหล่งน้ำ ลำธาร ที่ลุ่ม ที่ชื้น ลำต้นกลม สูง ซึ่งชาวบ้านบ้านคลองโอนก็ได้นำต้นคลุ้มมาจักสานเป็นเครื่องใช้ ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นที่สนใจของผู้พบเห็น ดังนั้นชาวบ้านคลองโอนเห็นช่องทางการเพิ่มรายได้ และสร้างอาชีพ ให้กับครัวเรือน ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีการประชุมหารือกัน ว่าจะนำประโยชน์จากต้นคลุ้มมาเพิ่มมูลค่า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากต้นคลุ้มมีเอกลักษณ์ที่เด่น คือ มีความทนทาน สวยงาม จึงได้มีการรวมกลุ่มกันขึ้น โดยมีมติในที่ประชุมว่าจะใช้ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มกลุ่มอาชีพสตรีผลิตภัณฑ์จักสานคลุ้มบ้านคลองโอน” และใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า “จักสานคลุ้มบ้านคลองโอน” มี นางจิตรา พวงกัน เป็นประธานกลุ่มฯ ปัจจุบัน สินค้าจักสานคลุ้มบ้านคลองโอน ถือว่าเป็นสินค้าที่โดดเด่นของอำเภอบ่อไร่ เป็นที่แพร่หลายในจังหวัดตราด จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงยังสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านบ้านคลองโอน
มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ
ผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OPC) ระดับ ๓ ดาว ปี ๒๕๕๓
ประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ จากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตราด
วัตถุดิบและส่วนประกอบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายภายในท้องถิ่น ชุมชน และใช้กำลังคนในชุมชนผลิตสินค้าทั้งหมด มีการอาศัย พึ่งพากันและกันระหว่างกลุ่มผู้ผลิตกับชุมชน
คลุ้ม,หวาย,ไม้ไผ่,น้ำมันสน,สารส้ม,น้ำยาเคลือบเงา,กาวร้อน,เครื่องรีด,มีด,เหล็กแหลม,คีมไม้,กรรไกร,เตา,กะละมัง
ขั้นตอนการผลิต
๑. จักคลุ้ม/ไม้ไผ่ และหวายตามขนาดที่เราต้องการ
๒. นำคลุ้มมาขูดผิวให้เรียบ
๓. นำไผ่มาขึ้นรูปตามแบบที่เราต้องการ
๔. นำเส้นคลุ้มมาสานตามรูปทรงที่เราขึ้นรูปไว้
๕. นำหวายมาทำเป็นขอบปากของผลิตภัณฑ์เพื่อยึดไว้ให้เป็นรูปทรง
๖. ใช้ไฟเป่าเพื่อเก็บรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
๗. นำผลิตภัณฑ์ที่ทำเสร็จแล้วไปเคลือบน้ำยา
๘. นำผลิตภัณฑ์ไปตากแดดให้แห้ง

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
จักสานคลุ้มบ้านคลองโอน
ที่อยู่ ๒๗ ๔ - - ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
08 6839 1238
image0021350209468.jpg
image0041350209468.jpg
image0101350209468.jpg
image0121350209468.jpg
image0131350209468.jpg
image0141350209468.jpg

กลับไปยังรายบอร์ด