กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ. ตราด เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประกาศ อบจ. ตราด เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
Outstanding Officail 2560.pdf (155.57 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด