กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ. ตราด เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประกาศ อบจ. ตราด เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ. 2561
Outstanding Official 2561.pdf (142.56 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด