กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ของ อบจ.ตราด

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ของ อบจ.ตราด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Procurement Plan 2560.pdf (1.72 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด