กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สัญญาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการต่อเติมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ อบจ.ตราด

สัญญาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการต่อเติมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 8 เมตร ภายในโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม
หมู่ที่ 1 บ้านคลองหินดำ ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
ต่อเติมหลังคา ร.ร. เกาะกูด.pdf (1.07 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด