กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สถิติจำนวนผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

สถิติจำนวนผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ห้วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564
สถิติการให้บริการ.pdf (43.12 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด