กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
Anti Corruption Action Plan_Part1.pdf (1.47 MB)
Anti Corruption Action Plan_Part2.pdf (913.29 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด