กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ภายในโรงพยาบาลคลองใหญ่

ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ภายในโรงพยาบาลคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยการปูกระเบื้อง กั้นผนัง ติดตั้งประตู - หน้าต่าง พร้อมปรับปรุงห้องน้ำ
ส่งงานร.พ.คลองใหญ่.pdf (396.86 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด