กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล

ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด (ระยะที่ 2) โดยการกั้นห้อง
ส่วนบริการด้านสุขภาพพร้อมปรับปรุงอาคาร
ปรับปรุงอาคารรับรอง.pdf (127.28 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด