กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ส่งมอบงานงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านคลองโสน

ส่งมอบงานงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองโสน-หมื่นด่าน
เขตเทศบาลเชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
สายบ้านคลองโสน-หมื่นด่าน.pdf (297.57 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด