กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างถนนสายเขาหมาก

ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal)
สายเขาหมาก-วังตะเคียน หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด เชื่อมตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร
สายเขาหมาก-วังตะเคียน ห้วยแร้ง.pdf (445.93 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด