กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ.pdf (257.96 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด