กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

ประกาศสภา อบจ.ตราด เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2565.pdf (979.81 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด