กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
บริหารความเสี่ยง ปี65_Part1.pdf (1.49 MB)
บริหารความเสี่ยง ปี65_Part2.pdf (515.53 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด