กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9

ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองใหญ่
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยการปรับปรุงลู่วิ่งพร้อมพื้นสนาม ขนาดกว้าง 70 เมตร
ยาว 110 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร
ปรับปรุงสนามกีฬา ต.คลองใหญ่.pdf (66.7 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด