กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ส่งมอบงานงวดที่ท 1 และงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณค่ายลูกเสือ

ส่งมอบงานงวดที่ท 1 และงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณค่ายลูกเสือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,942 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 7,768 ตารางเมตร
ก่อสร้างถนน ค่ายลูกเสือ.pdf (43.55 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด