กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ประชุมสภา 1.1 21.6.65.pdf (1.43 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด