กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ประชุมสภา 2.1 18.7.65.pdf (1.2 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด