กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สัญญาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม พร้อมหลังคาคลุม หมู่ที่ 4 ตำบลหาดเล็ก

สัญญาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม พร้อมหลังคาคลุม หมู่ที่ 4 ตำบลหาดเล็ก
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
สัญญาจ้างก่อสร้าง กองคลัง.pdf (1.4 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด