กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
แผน พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง 1-65_Part1.pdf (933.26 KB)
แผน พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง 1-65_Part2.pdf (1.27 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด