กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สัญญาซื้อขายรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

สัญญาซื้อขายรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตติ์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
สัญญาซื้อขาย กองสาธารณสุข_Part1.pdf (1.43 MB)
สัญญาซื้อขาย กองสาธารณสุข_Part2.pdf (1.37 MB)
สัญญาซื้อขาย กองสาธารณสุข_Part3.pdf (563.42 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด