กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศสภา อบจ.ตราด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

ประกาศสภา อบจ.ตราด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ประชุมสภา สมัย 2 ครั้ง 1.pdf (433.93 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด