กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ส่งมอบพัสดุโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ส่งมอบพัสดุโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ายี่ห้อ ECO POWER รุ่น ECP688SD
เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 500 กิโลวัตต์ (625 กิโลโวลต์แอมป์) พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งชนิดเคลื่อนย้ายได้
บันทึกผลการตรวจรับพัสดุ.pdf (301.7 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด