กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคากันแดดโครงเหล็กบริเวณมัสยิดนูรุ้ลการีม

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคากันแดดโครงเหล็กบริเวณมัสยิดนูรุ้ลการีม ชมชนยายม่อม หมู่ที่ 1
ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
สัญญาจ้างก่อสร้าง 29_2565.pdf (1.24 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด