กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สัญญาซื้อและติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี

สัญญาซื้อและติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
ในสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด จำนวน 34 สายทาง
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 70 พรรษา จำนวน 710 ชุด
สัญญาซื้อขาย.pdf (1.19 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด