กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ

สัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ อำเภอแหลมงอบ
ประจำปี 2565 จำนวน 3 หลัง
สัญญาจ้างก่อสร้าง 4_65.pdf (1.25 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด