กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ใบสั่งจ้างโครงการจ้างเหมาค่าขนขยะชายหาดคลองพร้าว

ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2565 ลงวันที่ 14 กันยายน 2565 โครงการจ้างเหมาค่าขนขยะชายหาดคลองพร้าว
จำนวน 6,690 ลูกบาศก์เมตร ตามโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายหาดคลองพร้าว ตำบลเกาะช้าง
อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
ใบสั่งจ้าง.pdf (666.49 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด