กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้า

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้า
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด (ระยะที่ 4)
ยกเลิกประกาศ.pdf (86.41 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด