กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา
สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
ผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ.pdf (975.58 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด