กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 33 เมตร
อาคาร 80 พรรษา.pdf (1.59 MB)
ราคากลาง อาคาร 80 พรรษา.pdf (926.99 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด