กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้า(OTOP)

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
และหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด (ระยะที่ 4)
ประกาศปรับปรุง OTOP1.pdf (256.27 KB)
ประกาศปรับปรุง OTOP.pdf (1.71 MB)
ราคากลางปรับปรุง OTOP1.pdf (1.49 MB)
ราคากลางปรับปรุง OTOP2.pdf (1.1 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด