กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ.pdf (455.09 KB)
ผด.2 Part1.pdf (1.41 MB)
ผด.2 Part2.pdf (1.46 MB)
ผด.2 Part3.pdf (1.45 MB)
ผด.2 Part4.pdf (1.42 MB)
ผด.2 Part5.pdf (1.16 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด