กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สัญญาจัดซื้อและติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอี

สัญญาจัดซื้อและติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
ในสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด จำนวน 34 สายทาง
ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้า.pdf (1.24 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด