กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) และหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด (ระยะที่ 4)
ยกเลิกประกวดราคา.pdf (606.84 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด