กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ร่าง ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรคเตอร์

ร่าง ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า
ขับเคลื่อน 4 ล้อ

ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร กองคลัง.pdf (1.53 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด