กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายมะอึกแรด-สระใหญ่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. 10008 สายมะอึกแรด-สระใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
สายมะอึกแรด - สระใหญ่.pdf (1.78 MB)
ราคาสายตะกาง - สระฆ้อ.pdf (1.67 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด