กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านฉางเกลือ-บ้านทุ่งพีด

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านฉางเกลือ-บ้านทุ่งพีด
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด เชื่อมตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
สายบ้านฉางเกลือ-บ้านทุ่งพีด.pdf (1.64 MB)
ราคาสายบ้านฉางเกลือ.pdf (1.82 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด