กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ร่าง ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวง 3271 (บ.คลองขวางน้อย)

ร่าง ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายแยกทางหลวง 3271 (บ.คลองขวางน้อย) - ถนน รถช. หมายเลข 3009 ตำบลท่ากุ่ม
เชื่อมตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ประกาศ บ.คลองขวางน้อย.pdf (1.77 MB)
ราคากลาง บ.คลองขวางน้อย.pdf (378.19 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด