กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาตะบก

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาตะบก หมู่ที่ 3 บ้านสลัก ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ขนาดก้วาง 4 เมตร ยาย 630 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ซอยเขาตะบก ม.3 บ้านสลัก.pdf (1.93 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด